İZMİR DİYETİSYEN

Bireysel Beslenme Danışmanlığı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık; “fiziksel, mental ve ruhsal olarak tam bir iyilik hali” olarak tanımlanıyor. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde sağlıklı beslenmenin önemi ise sayısız araştırma ile kanıtlandı.

Sağlığın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek gerekir.

İnsan sağlığını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar; genetik ve çevresel faktörler olarak sınıflandırılır. Genetik faktörler; aileden gelen faktörlerken, çevresel faktörlerse yaşadığımız çevre koşulları ve yaşam tarzımızdır. Çevresel faktörler içerisinde sağlığımızı etkileyen en önemli etmen ise beslenme tarzımızdır. Beslenme tarzımız; performansımızı, iyilik halini, psikolojimizi ve vücut ağırlığımızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda genetik olarak risk taşıdığımız bazı kronik hastalıklara yakalanma riskimizi de azaltır veya arttırır. Doğru beslenerek; kronik hastalıklar nedeniyle oluşabilecek erken ölüm riskini de en aza indirmiş oluruz.

Sağlıklı beslenme, hayatın her anında sürdürülmesi gereken bir eylemdir. Yemek yemek, sadece karın doyurmak değildir. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir olgudur. Hayatın tatlarından uzak kalmadan, mutlu ve sağlıklı bir şekilde her istediğimiz besinden tüketerek yaşamamız ancak sağlıklı beslenme ilkelerini çok iyi bilmekle sağlanabilir.

Her bireyin günlük enerji ve besin öğesi ihtiyacı birbirinden farklıdır. Sağlıklı beslenme ilkeleri yaş grubu aynı olan bireyler için benzer olsa da, kişinin beslenme programının kendine özel olması gereklidir. Çünkü yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, vücut yapısı, hastalık durumu, kan bulguları, ekonomik durumu, yaşadığı ortam ve çalıştığı çevre, ulaşabileceği besin türleri ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok etmen kişinin beslenme durumunu etkiler ve bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak kişisel beslenme programı oluşturulmalıdır.

Her yaş grubu, her fizyolojik durum ve en önemlisi her birey için “KİŞİYE ÖZGÜ” bir beslenme programı olduğu unutulmamalıdır. Her birey nasıl tek ve kendine özel ise, beslenme programları ve diyetlerde ÖZEL olmalıdır.

Yaşamın her döneminde sağlığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak için, bireyler sağlıklı beslenme ilkelerini ve kendilerine özel beslenme programlarının özelliklerini bilmelidir. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve yaşam tarzı haline getirmek, ancak bir diyetisyen / beslenme ve diyet uzmanı ile birebir görüşmeler ile sağlanabilir.

 

Sağlıklı beslenmenin fiziksel ve bilişsel performans üzerindeki olumlu etkisi bilinmektedir. Şirketlerde ise performansın yükseltilmesi başarı çıtasının yükseltilmesi anlamına gelir. Sağlıklı beslenme bir bütündür. Sadece evde veya şirkette uygulayarak etkili sağlık sonuçları almak mümkün değildir. Bu nedenle kurumsal beslenme danışmanlığı şirketin her basamağına, iş görüşmelerine, toplantılara hatta evlere kadar uzanmalıdır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı şirketler için gereklidir. Çünkü
• Şirkette çalışanların performansı artar.
• Yetersiz beslenmeye bağlı olarak iş veriminin düşmesi engellenir. İş kazaları riski en aza iner.
• Şirkette mutfakta oluşan maddi kayıplar en aza iner.
• Şirketi maddi ve manevi açıdan büyük bir külfete sokacak besin zehirlenmelerinin önüne geçer.
• Performans ve verimliliğin artması sonucu şirket kazancı artar.

• Şirketin prestiji yükselir.
• Çalışanların iş yerine olan bağlılığı artar.
• Kurumsal beslenme danışmanlığı çatısı altında sürdürülen bireysel beslenme danışmanlığı ile çalışanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi mümkün olur.
• Verilen beslenme eğitimleri ile çalışanların beslenme bilgi seviyesi yükselir.

Şirketlerin ivme kazanmasında bu kadar önemli yeri olan kurumsal beslenme Danışmanlığında Nil Diyet olarak sunduğumuz hizmetlerle şirketinizin ve sizlerin yanındayız.
• Satın alma aşaması için teknik şartname hazırlanması
• Taşeron firma kabulü için idari şartname hazırlanması
• Satın alma, depolama, hazırlama, pişirme, servis, atıkların toplanması, bulaşık yıkama ve genel hijyen için kontrol listelerinin geliştirilmesi
• Uygun ürün satın alınmasında firma-şirket görüşmesi sağlama
• Depo, mutfak ve yemekhane denetimleri
• Menü planlama
• Mutfak ve yemekhane planlama ve/veya iyileştirme
• Mutfak personeli hizmet içi eğitim programı
• Şirket yönetimi sağlıklı beslenme eğitim programı
• Çalışanlar sağlıklı beslenme eğitim programı
• Bireysel beslenme danışmanlığı

 

Kilo Yönetimi

Günümüzde en sık görülen sağlık problemlerinin başında obezite geliyor. Elde edilen verilere göre bugün dünyada 2 milyarı aşkın obez birey var ve dünyadaki obez birey sayısı, açlık sınırında yaşayan kişi sayısını aşmış durumda. Dünyayı tehdit eden bir hastalık haline gelen obezitenin gelecek yıllarda %40 oranında artacağı da bilinen gerçekler arasında.

Obezite gelişiminde birçok faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Bu faktörler arasında genetik, doğuştan gelen veya sonradan oluşan bazı hastalıklar, çevresel ve sosyal koşullar yer almaktadır. Obezitenin bu kadar yaygınlaşmasının temel nedeni ise çevresel ve sosyal koşulların zaman içinde değişmiş olmasıdır. Hızla gelişen teknoloji ve şehir hayatı nedeni ile kişilerin yaşam tarzında önemli değişiklikler olmuştur. Ulaşım araçlarının yaygınlaşması, teknolojik araçların gelişimi ile fiziksel hareketliliği azalan, gıda sanayinde yaşanan gelişmeler ve besine ulaşabilirliğin artması sonucunda enerji alımının artması günümüzde obezitenin artmasının temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Obezite, vücutta enerji dengesinin bozulması ile oluşur. Vücuda besinlerle alınan enerjinin, fiziksel aktivite ile harcanan enerjiden fazla olması durumunda vücut ağırlığı ve vücut yağ dokusu artar. İdeal kilodan uzaklaşma ve bel çevresinin kalınlaşması ise bazı kronik hastalıklara davetiye çıkartır.

Obezite; vücutta yer alan bütün sistemleri olumsuz etkiler. Dolaşım sisteminde oluşan bozulmalara bağlı olarak hipertansiyon, kan lipitlerinde oluşan değişikliklere bağlı olarak koroner arter hastalıkları ve yarattığı insülin direncine bağlı olarak diyabet (şeker hastalığı) görülebilir. Obezitenin birçok hastalık ile bağlantısı olduğu bilinmektedir. Obezite, deride çatlaklara sebep olarak cilde zarar verir. Astım, horlama ve apne gibi solunum sistemi sorunlarına yol açabilir. Kemik ve eklem sisteminde osteoporoz veya osteoartrit gibi sorunlara ve kolon, meme gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini arttırır. Fiziksel görünümdeki değişiklik bireyi psikolojik olarak da etkilediği gibi fazla kilo sosyal hayatımızı da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca verimliliğimizi ve performansımızı da azaltır.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, kilo yönetimi önemlidir. İdeal kilonun korunması, vücut ağırlığı fazla ise kilo kaybının sağlanması ve ulaşılan kilonun kontrolünde sağlıklı beslenmenin ve kişiye özel diyet programlarının etkinliği tartışılmazdır. Bu noktada amacımız sadece fazla kiloları verdirmek değil aynı zamanda verilen kiloların geri alınmaması için koruma programlarıyla bireyin eski yaşam tarzına dönmesini engellemektir.

Sağlıklı kilo kaybını sağlamada tedavi üç basamaklıdır. Kişiye özel beslenme programı, kişinin özelliklerine uygun egzersiz programı ve davranış değişikliği tedavisi bu üç basamağı oluşturur. Bu üç basamak dışında, kilo verdikten sonra oluşabilecek sarkma ve gevşeme problemlerini de zayıflama destek ünitemizde medikal aletler ile (LPG, medikal spor ve Lenf Drenaj) ile çözümlemeye çalışıyoruz.